Hvad er Kig Ind

Muligheder i Kig Ind

I Kig ind har vi en computer man kan  benytte hvis man har behov for det.

Der er mulighed for juridisk rådgivning.

Her på hjemmesiden kan du også skrive anonymt hvis der er noget du har lyst til at dele eller spørge om. På forsiden er der både telefonnummer og mulighed for at skrive en mail.

Læs mere om Kig Ind længere nede på siden!

Foreningens formål

Foreningens formål, er at drive et værested for mennesker med misbrugsproblemer, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og mennesker med sociale problemer.
Foreningens formål er, at værestedet må være et socialt og støttende netværk for disse mennesker, ligesom vi konkret støtter op omkring den enkeltes ønske om at komme ud af deres misbrug.

Mål

Foreningens mål er, at mennesker må blive mødt med nærvær i en ligeværdig relation, hvor den enkelte bliver set, hørt og mødt. Det er vigtigt at det enkelte menneske bliver mødt med respekt, velvilje og rummelighed. Især de, som lider og er blevet væltet af mange nederlag, har brug for at blive rakt en hånd af ligeværd, respekt og velvilje for at rejse sig.
Vi ønsker at omsætte det kristne menneskesyn til praktisk omsorg.

Trosgrundlag

Vi tror på, at ethvert menneske er skabt af Gud i Guds billede. Det betyder, at vi alle er lige meget værd. Derfor vil ethvert menneske, som kommer i ”Kig Ind”, blive mødt af åbne og interesserede mennesker uden fordomme eller fordømmelse.
Foreningen ønsker at værestedet må være et relevant tilbud til alle uanset race, religion og politisk anskuelse.