Nyttige links

Projekt GRiB
Et samarbejdsprojekt mellem frivillige, kommunen og erhverslivet
http://projektgrib.dk

Græsted Frikirke
Er kristent fællesskab i Nordsjælland
http://www.graestedfrikirke.dk/