Generalforsamling den 1. juni 2022

skrevet den 24. april 2022

Kom og vær med til årets generalforsamling i Kig Ind.
Vi mødes som vi plejer kl 17 og starter med at spise sammen. Derefter er der generalforsamling fra kl 19.
Dan er på valg i år og ønsker ikke at genopstille. Vi har derfor brug for et nyt medlem i bestyrelsen, så Overvej gerne om ikke det kunne være noget for dig!
Her kommer dagsordenen:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af Stemmetæller
Bestyrelsens beretning v formanden
Regnskab fremlægges
Valg til bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Evt
Vel mødt til generalforsamlingen 😊

Se alle nyheder & informationer