Generalforsamling 2021

skrevet den 8. juni 2021

Generalforsamling i Kig Ind onsdag d. 16.06.21 kl 18.30 på Mosteriet, Holtvej 67, 3230 Græsted.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning v formanden
5. Regnskab fremlægges
6. Valg til bestyrelsen
7. Fastsættelse af kontingent
8. “Kig Ind efter corona”.
9. Indkomne Forslag
10. Evt
Forslag til dagorden skal være betyrelsen i hænde senest en uge før. Forslag sendes til info@vaerestedet-kigind.dk

Se alle nyheder & informationer