Generalforsamling i Kig Ind onsdag d. 7.10.20 kl 18.45

skrevet den 24. september 2020

Generalforsamling i Kig Ind onsdag d. 7.10.20 kl 18.45 på Mosteriet, Holtvej 67, 3230 Græsted.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning v formanden
5. Regnskab fremlægges
6. Valg til bestyrelsen
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne Forslag
9. Evt
Forslag til dagorden skal være betyrelsen i hænde senest en uge før. Forslag sendes til info@vaerestedet-kigind.dk

Se alle nyheder & informationer