Indkaldelse til generalforsamling

skrevet den 31. marts 2013

Så er det tid for Generalforsamling i foreningen Kig Ind.

Derfor vil vi gerne byde velkommen søndag den 14 april kl 13.30 på Mosteriet, Holtvej 67,
3230 græsted.
Der er mulighed for at deltage i samskudsfrokost kl ca. 12.30, så tag en ret med til et fælles frokostbord. 
Der vil også blive mulighed for at købe lidt frokost.


Indkommende forslag bedes sendt til kig ind,s mailadresse senest Søndag 7 april.
Info@vaerestedet-kigind.dk

Dagsorden for generalforsamling.

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Formandens beretning fra året der er gået i kig ind.

5. Kig ind,s regnskab fremlægges.

6. Indkommende forslag.

7. Valg til bestyrelsen
På valg i år er, Jens Ole clausen, valgt af græsted frikirke, 2012
samt Børge kæsler valgt på generalforsamling 2012

8. Evt.

Mvh.
Daglig leder af kig ind, Annette Clausen.
Formand for kig ind,s bestyrelse, Leif Junchershøj.

Se alle nyheder & informationer