Generalforsamling 16/06/21 kl. 18.30

Generalforsamling i Kig Ind onsdag d. 16.06.21 kl 18.30 på Mosteriet, Holtvej 67, 3230 Græsted.
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Stemmetæller
4. Bestyrelsens beretning v formanden
5. Regnskab fremlægges
6. Valg til bestyrelsen
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne Forslag
9. Evt
Forslag til dagorden skal være betyrelsen i hænde senest en uge før. Forslag sendes til info@vaerestedet-kigind.dk